Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej siedziby Starostwa Powiatowego w Garwolinie
Lokalizacja: Garwolin
Rozstrzygnięcie konkursu: 2008-07-14
Organizator: Starostwo Powiatowe w Garwolinie

<<< powrót

I nagroda

  • Kjeld Bjerg, Szpalerski Architekci Spółka z o.o.

Nagrodę przyznano za:

* Bardzo dobra kompozycja zasadniczych elementów przestrzennych – kostka otoczona z trzech stron traktem biurowych pomieszczeń tworzy formę otwartą, przyjazną dla interesantów
Spójne zastosowanie materiałów –sześcienna kostka ceglana otrzymuje właściwą kontrastową oprawę horyzontalnym układem fasady traktów biurowych.
Właściwa dyspozycja funkcjonalna - lokalizacja poszczególnych elementów programu zgodna z kompozycją przestrzenną zespołu.
Powściągliwa architektura stosowna do skali miasta i funkcji budynku jednocześnie trafnie oddająca charakter budynku użyteczności publicznej.

Zalecenia

* Należy dążyć do zmniejszenia ilości przeszkleń w traktach biurowych taczających ceglaną kostkę przy zachowaniu poziomych podziałów fasady (półki) i nieregularnych wypełnień
Należy dążyć do lepszego powiązania ceglanej koski z traktem biurowy. Sugeruje się rozważenie szerszego połączenia kostki na parterze z częścią biurową. Rozważyć należy wykorzystanie przeszklonych łączników jako elementów komunikacji pionowej
Należy inaczej rozplanować parking naziemny, aby wytworzyć od wschodniej granicy działki pas zieleni

II nagroda

  • Wojciech Gęsiak Studio Architektoniczne

Nagrodę przyznano za:

* Bezpretensjonalną , czytelną kompozycję dwuskrzydłowego budynku z niesymetrycznymi skrzydłami otwierającymi się w kierunku centrum miasta, oraz klarowny układ funkcji wewnętrznych
* Powściągliwą architekturę stosowną do skali miasta i funkcji budynku prostymi formami nadającą charakter budynku użyteczności publicznej.
* Właściwą dyspozycję funkcjonalną - lokalizację poszczególnych elementów programu biurowego zgodną z logika pracy urzędu, dobrą pod względem tak funkcjonalnym jak i symbolicznym propozycję rozwiązania biur zarządu i sali konferencyjnej

Zalecenia

* Należy rozważyć możliwość zmiany konfiguracji przestrzeni biurowej w obszarze portyku wejściowego, tak aby przeszklona fasada była konsekwentnym odbiciem układu podkreślającego kompozycyjną wagę centralnej części budynku
* Należy rozważyć reorganizację strefy wejścia i strefy obsługi klientów na parterze, gdzie korzystne wydaje się poszerzenie szerokości traktu budynku, należy dążyć do umieszczenia strefy obsługi Urzędu Pracy na poziomie parteru.
* Należy rozważyć formę głównej klatki schodowej prowadzącej do sali konferencyjnej i biur zarządu i rady powiatu tak aby nadać jej inną rangę w stosunku do pozostałych klatek spełniających funkcje ewakuacyjne

III nagroda

  • Dariusz Anisiewicz, Zuzanna Polak, Marcin Skrzypczak, Karolina Osińska i Jedrzej Cytawa

Nagrodę przyznano za:

* Wyszukaną formę architektoniczną operująca przełamaniami płaszczyzn pionowych i narysem budynku w kształcie równoległoboku dopasowanym do kształtu dostępnego terenu – dzięki czemu budynek wyraża swa formą obraz starostwa jako dynamicznej, pozbawionej zbędnej celebry struktury administracyjnej
* Czytelną kompozycję zamkniętego czworoboku z kameralnym dziedzińcem wewnętrznym umożliwiającym łatwą orientację co do rozmieszczenia najważniejszych elementów programu budynku Właściwe użycie materiałów podkreślających we właściwych miejscach rangę najważniejszych elementów programu budynku administracyjnego

Zalecenia

* Należy rozważyć możliwość rezygnacji z odchylonych od pionu ścian zewnętrznych tam gdzie jest to ściana tynkowana za którą występują wyłącznie pokoje biurowe
* Należy rozważyć zapewnienie lepszego dostępu z holu wejściowego do strefy sali konferencyjnej i poszerzenie jej kuluaru
* Należy zapewnić lepsze powiązanie komunikacyjne strefy biur zarządu i rady powiatu ze strefą holu wejściowego i reprezentacyjnej klatki schodowej

projekt konkursowy

  • Proimage Studio & Duo Design

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl