Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie
Lokalizacja: Warszawa
Rozstrzygnięcie konkursu: 2008-06-04
Organizator: Narodowe Centrum Sportu

<<< powrót

I nagroda

  • Dawos Sp. z o.o.
  • JEMS Architekci

Opinia Sądu Konkursowego
Pracę cechuje pragmatyzm zaproponowanych rozwiązań. Wyróżnia się ona czytelną kompozycją urbanistyczną opartą o promenadę pieszą równoległą w swym przebiegu do al. Zielenieckiej. Promenada ta pozwala wygodnie skomunikować rejon ronda Waszyngtona z rejonem ul. Targowej, a jednocześnie uzyskać dostęp do zespołu Stadionu Narodowego, hali widowiskowej oraz zespołu wystawienniczo-biurowego wytwarzającego obszar o dużej intensywności zabudowy w rejonie przystanku kolejowego Stadion. Atrakcyjnym rozwiązaniem jest wytworzenie wysokosprawnego węzła komunikacyjnego opartego o wykorzystanie szynowych środków transportu (kolej, metro, tramwaj) oraz kreacja placu miejskiego z wykorzystaniem tego węzła wymiany ruchu.

Zabudowa o dużej intensywności realizowana jest w przyjaznej, miejskiej skali, bez nadużywania w kompozycji urbanistycznej obiektów wysokich. System zieleni wyodrębnia poszczególne zespoły zabudowy, z uwzględnieniem bardziej rzeźbiarskich, a zarazem parkowych form zabudowy od strony al. Zielenieckiej, pozwalających na dialog kompozycji zieleni na obszarze objętym pracą konkursową z terenem Parku Skaryszewskiego. Praca proponuje prawidłowe i czytelne strefy pozwalające na właściwe etapowanie realizacji, a propozycje zabudowy w przejrzysty sposób mogą zostać przedstawione w transpozycji na formułę zapisu planu miejscowego, który w przyszłości posłuży do koordynacji realizacji na obszarze konkursowym.

Praca spełniła wymagania organizatora konkursu, wyróżniając się zdecydowanie od reszty prac, m.in. analizą uwarunkowań oraz przyjętymi rozwiązaniami.

W szczególności należy zauważyć:

1. Miejski charakter części północnej terenu w powiązaniu z planowanym zagospodarowaniem Portu Praskiego.

2. Relacja pomiędzy krajobrazem parkowym w części południowej z placem miejskim na północy.

3. Wykorzystanie terenu dworca jako działki budowlanej.

Wątpliwości Sądu Konkursowego dotyczą sposobu ukształtowania terenu pomiędzy głównym ciągiem pieszym północ – południe a Aleją Zieleniecką. Idea wolnostojących pawilonów, a właściwie hal wystawowych została przyjęta pozytywnie, w odróżnieniu od indyferentnej przestrzeni pomiędzy pawilonami/halami a Aleją Zieleniecką.

W dalszych opracowaniach większą uwagę należy skupić na ciężkim ruchu dostawczym, parkingach i na wynikających z tego konsekwencjach. Odcięcie Placu Miejskiego od Dworca i Stacji Metra ul. Sokolą "bis" skłania do sprawdzenia możliwości podziemnej komunikacji zawierającej wszystkie niezbędne funkcje.

Przedstawione rozwiązanie Centrum Kongresowo – Wystawienniczego wraz z hotelem wymaga dalszych studiów połączeń pomiędzy poszczególnymi funkcjami. Podobnie analizie powinna być poddana ilość obiektów wystawienniczych lokalizowanych wzdłuż al. Zielenieckiej ( w szczególności dotyczy to dwóch obiektów najbliższych rondu Waszyngtona).

II nagroda

  • Kanon Grzegorz Chojnacki
  • Centrala – grupa projektowa

Opinia Sądu Konkursowego
Praca proponuje kompozycję zabudowy uwzględniającą urbanistyczny kontekst sąsiedniego Portu Praskiego. Prawidłowe strefowanie pozwala uzyskać zespół o wysokich walorach funkcjonalnych skomponowany w sposób prawidłowo wykorzystujący wszelkie powiązania z terenami sąsiednimi (w szczególności z terenami zieleni nadwiślańskiej oraz terenu Parku Skaryszewskiego).

Praca w sposób konsekwentny koncentruje nową zabudowę w północnej części terenu jako kontynuację zabudowy pirsów portu. Dyskusyjna jest propozycja obiektu wielofunkcyjnego. Hala imprezowa zagłębiona w terenie udaje element parku i jest bardzo trudna do zrealizowania np. pod kątem ewakuacji widzów.

Praca zawiera wiele trudno dostępnych informacji, sposób ilustracji których nie ułatwia percepcji. Mimo to, wyraziste relacje z otoczeniem i całość rozwiązania są przykładem dobrej urbanistyki. W szczególności należy zauważyć w propozycji ukształtowania parku wokół Stadionu Narodowego nawiązanie do stylistyki Parku Skaryszewskiego.

III nagroda

  • Czuba Latoszek Sp. z o.o.
  • Projekt-Bis Pracownia Autorska

Opinia Sądu Konkursowego
Praca przedstawia niezwykły, sztucznie stworzony krajobraz pól, wzgórz i dolin oraz - w północnej części - skupisko wieżowców. W rezultacie praca proponuje wytworzenie sielskiego krajobrazu błoni o charakterze łąkowym. Efektem takiego sposobu myślenia jest uzyskanie atrakcyjnej i indywidualnej w swym charakterze kompozycji. Sposób podejścia do tematu pozwala na uzyskanie zespołu wyrażającego głęboki szacunek dla naturalnej zieleni, a zarazem wyrazistego w swej indywidualnej formie architektonicznej. Prawidłowy efekt przestrzenny można uzyskać jednak jedynie przy całościowej realizacji, którą z kolei trudno dziś sobie wyobrazić ze względu na wymogi etapowania oraz efektywności finansowania inwestycji.

Wizja autorska wyraziście przedstawiona w poetyckich ilustracjach została uznana za trudną w realizacji, wręcz nierealistyczną. Zielony kopiec kryjący arenę wielofunkcyjną, hektary zielonych dachów nad zespołem wystawowym i trawiaste dachy parkingów nad dworcem nie tworzą oczekiwanych jakości centrum Miasta – jakkolwiek są ciekawym i godnym rozwinięcia przyczynkiem do historii niezrealizowanych warszawskich projektów urbanistycznych.

Godny zauważenia jest również plac pomiędzy kwartałem wieżowców a parkiem. Plac z wyspą otoczony kanałami.

Wyróżnienie

  • CKK Architekci Biuro Projektowe s.c.

Opinia Sądu Konkursowego
Praca została wyróżniona za poszukiwania formalne wyprowadzane z trafnej obserwacji tradycji miejsca zapamiętanej jako zielone błonia wokół stadionu.

Propozycja pozornego ukrycia 10 ha zabudowy pod "zielonym" dachem jest interesująca, aczkolwiek funkcjonowanie w ten sposób stworzonych przestrzeni nie jest zadowalające. Wolnostojąca arena imprezowa jest za mała, a jej niezbędne rozszerzenie wpływałoby negatywnie na wielką ideę projektu.

Masywna zabudowa w części północnej jest wysoką ceną za utrzymanie otwartości krajobrazu. Relacja z Parkiem Skaryszewskim jest zdominowana zachodnią ścianą warunkującą możliwość realizacji sztucznych wzniesień terenu.

Zagospodarowanie ogromnym wysiłkiem stworzonej doliny jest przedstawione schematycznie a rozwiązania są wyjątkowo formalistyczne. Realizacja etapami będzie bardzo trudna do przeprowadzenia.

Praca konsekwentna i w swoisty sposób piękna.

Wyróżnienie

  • Fiszer Atelier 41

Opinia Sądu Konkursowego
Praca została wyróżniona za kompozycję przestrzenną pozwalającą na sprawne funkcjonowanie obszaru objętego zadaniem konkursowym.

Cztery wieże biurowe, które stworzyły zamknięcie przestrzeni Parku Skaryszewskiego są dominującym elementem projektu i ceną za niezwykle poprawne usytuowanie kompleksu wystawienniczo-kongresowego. Ceną, dosłownie wręcz, zbyt wysoką. Plac dworcowy oparty m.in. o skromny kwartał mieszkaniowy od północy wydaje się przeskalowany. Niemniej jednak całość projektu jest interesującą odpowiedzią na zadane w konkursie pytanie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl