Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania kwartałów zabudowy, znajdujących się między ulicami Stanisława Wyspiańskiego i Artura Grottgera a Jana Matejki i Ułańską w Poznaniu.
Lokalizacja: Poznań
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-11-12
Organizator:

<<< powrót

I nagroda

Praca jest profesjonalną odpowiedzią na pytania postawione w konkursie architektowi przez Zamawiającego. Stanowi materiał mogący posłużyć inwestorowi do podejmowania decyzji przestrzennych w dalszym postępowaniu inwestycyjnym. W sposób modelowy ukierunkowuje projektowanie w dalszych jego fazach zawierając jednoznaczne wytyczne do sposobu rozwiązania poszczególnych funkcji.
Przyjęte rozwiązanie, wprowadzając możliwość lokalizacji dodatkowej zabudowy, umożliwia samofinansowanie się inwestycji.
Praca odwołuje się do koncepcji Maxa Johowa i próbuje doprowadzić do końca jego zamysł urbanistyczny, który w później realizowanych zespołach został zagubiony.
Idea Johowa nie została jednak konsekwentnie przeprowadzona przez autora, gdyż w jego planie osie wysunięć przeciwległych kamienic były przesunięte na przemian względem siebie.
Autor umiejętnie i konsekwentnie wprowadza współczesny schemat funkcjonalny, spełniający obecne potrzeby mieszkaniówki do dawnego układu urbanistycznego.
Zaproponowany parking podziemny jest przejrzysty i racjonalny.

II nagroda równorzędna

Praca profesjonalnie zawiera kompleksowe rozwiązanie nadające się do realizacji. Stanowi wartościowy dla Inwestora materiał pomocny w podejmowaniu dalszych decyzji.
Zaproponowano układ parkingów podziemnych dający możliwość wprowadzenia zieleni wysokiej do wnętrz kwartałów. Praca dąży do uzyskania jednorodnego klimatu miejsca za pomocą kompozycji zieleni i małej architektury.
Propozycje wprowadzenia zmian w układzie komunikacyjnym miasta są interesujące – należałoby zwrócić na nie uwagę komunikantom, opracowującym strategiczne rozwiązania dla miasta.
Klimat przyjętych rozwiązań estetycznych architektury wyróżnia tą pracę.

II nagroda równorzędna

Praca profesjonalna realna do wdrożenia, zawierająca kompleksowe rozwiązania wymaganych funkcji. Z punktu widzenia inwestora praca najbardziej racjonalna, w istniejących realiach formalno-prawnych i ekonomiczno-socjologicznych. Wątpliwe wydaje się rozwiązanie zieleni wysokiej na płycie parkingu. Praca dąży do przywrócenia pierwotnego klimatu dzielnicy poprzez kompozycję zieleni i małej architektury estetyką nawiązując do prac von Johowa.

Wyróżnienie

Praca jako jedyna, spośród złożonych w konkursie, zawiera pomysł ideowy: próbuje poprzedzić kreowanie rozwiązań przestrzennych określeniem uwarunkowań społecznych, socjologicznych.
Idea jednak nie została konsekwentnie przełożona na rozwiązania przestrzenne.
Autor odwołując się do secesji - epoki w historii architektury, która ukształtowała zabudowę miejsca konkursu, wprowadza ornament i detal secesyjny do współczesnego układu funkcjonalnego. Formy te wprowadzone zostały za pomocą ciekawej kompozycji małej architektury i zieleni, związek tej kompozycji z funkcją nie ma jednak uzasadnienia funkcjonalnego jest zatem jedynie formalny. Niemniej przyciąga uwagę interesującą grafiką plansz konkursowych. Brak zaprezentowania układu parkingów podziemnych.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl