Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej zespołu budynków Centrum Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu
Lokalizacja: Wrocław
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-05-12
Organizator: Fundacja Edukacji Międzynarodowej

<<< powrót

I nagroda

  • DOMINO Grupa Architektoniczna

PRACA NR 01.Projekt w najlepszy możliwy sposób zbliżył się do wymogów funkcjonalnych i przestrzennych stawianych przez organizatorów konkursu.

Praca otrzymała nagrodę
za prosty, czytelny układ funkcjonalny, zapewniający bardzo dobrą orientację i dostępność do wszystkich części zespołu szkoły, a na uwagę
szczególnie zasługuje sposób rozwiązania zespołu sportowego. Bardzo dobrą decyzją jest umieszczenie bloków dydaktycznych od strony północnej, za blokiem zespołu sportowego, co powoduje, że znajdują się one w strefie wyciszonej, z dala od ruchliwej ulicy Racławickiej.
Na wyróżnienie zasługują również, zaproponowane atrakcyjne rozwiązania architektoniczne, kreujące rangę i znaczenie obiektu. Poszczególne fragmenty
zespołu takie, jak hol główny-wejściowy, bloki dydaktyczne, atria biblioteki i auli oraz doświetlenie jadalni, przynoszą wysokiej klasy przestrzenie i ukazują
dużą kulturę projektową projektantów.

Wady:
Podstawową wadą projektu jest brak przestrzeni rekreacyjnej w blokach dydaktycznych (w szczególności na 1 i 2 piętrze), które są niezbędne dla odpoczynku
dzieci w czasie przerw. Równocześnie, niekorzystnym rozwiązaniem funkcjonalnym jest zaproponowany jednostronny dostęp do poszczególnych bloków na 1 i 2 piętrze. Przyjęty układ konstrukcyjny zespołu sportowego (podpory w kształcie litery V) nie znajduje uzasadnienia w ścianach szczytowych, a także pozostaje bez związku z elewacją. Wątpliwości budzi sposób rozwiązania elewacji od ulicy Racławickiej, która kontraście do elewacji bloków dydaktycznych, wydaje się
przypadkowa i nie dostosowana do charakteru obiektu.

II nagroda

  • Maćków Pracownia Projektowa

PRACA NR 03 .Projekt w dużym stopniu spełnia wymogi postawione przed uczestnikami w konkursie, jednak posiada szereg niedociągnięć, które powinny być skorygowane w kolejnych etapach opracowania. Jednocześnie, jury uważa, że satysfakcjonujące inwestora zmiany w projekcie nie są możliwe bez znacznych przekształceń.

Praca otrzymała nagrodę
za zwartą, kompaktowa formę obiektu oraz czytelny układ funkcjonalny, zapewniający o dobrą orientację i dostępność do wszystkich części zespołu szkoły. Zaproponowany sposób organizacji w części dydaktycznej reprezentuje nowoczesny, elastyczny sposób kształtowania przestrzeni (bez klasycznego korytarza), zapewniający wielość interakcji, a tym samym prowadzący do szkoły przyszłości. Zcieśnienie kubatury obiektu pozwala na bardziej swobodne wykorzystanie działki i atrakcyjne rozwiązanie zespołu boisk sportowych. Na wyróżnienie zasługują również, zaproponowane rozwiązania architektoniczne, kreujące oszczędny w formie, ale czytelny i bardzo elegancki wyraz estetyczny obiektu.

Wady:
Największą wadą projektu jest sposób rozwiązania zespołu sportowego. Dążenie do kompaktowego rozwiązania funkcji i umieszczenie sal sportowych wewnątrz układu powoduje, że nie mają właściwego, wymaganego doświetlenia światłem dziennym. Dużym mankamentem jest również przyjęty system dojść do sal, który jest mało wygodny i powoduje, że zespół nie jest równorzędnym elementem procesu edukacyjnego. Wadą projektu są również złe proporcje sal lekcyjnych, które co prawda równoważone są przez połączenie z szerokimi przestrzeniami komunikacyjno-rekreacyjnymi, jednak utrudniają swobodną aranżację wnętrza i zajęć. Wydaje się również, że proporcje przestrzeni pomiędzy blokami dydaktycznymi od strony północnej nie umożliwiają odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń
na parterze. Otwarcie dziedzińców od strony ulicy Racławickiej z kolei, rodzi zagrożenie hałasem. Wątpliwości budzi zaproponowany na dachu dużej sali sportowej zielony taras rekreacyjny oraz skomplikowana forma zespołu biblioteki w atrium nad małą salą sportową. Zaprojektowany parking pod budynkiem ma utrudniony dostęp, a miejsca postojowe są za małe.

III nagroda

  • BIMACO ® Projektowanie Architektoniczno-Budowlane Leszek Idzik

PRACA NR 07. Projekt w dużym stopniu spełnia wymogi postawione przed uczestnikami w konkursie, jednak wyraźnie odbiega poziomem od dwóch pierwszych nagrodzonych prac. Jury uważa, że możliwości poprawy zaproponowanej koncepcji są ograniczone.

Praca otrzymała nagrodę za ciekawy sposób kształtowania formy zespołu szkoły, grupującej niezależne, wyróżnione kolorami bryły. Najbardziej atrakcyjnym elementem jest zorganizowana w formie długiego, zygzakowatego pasażu, główna przestrzeń, która zapewnia dobrą orientację i dostępność do wszystkich części zespołu szkoły.

Wady:
Największą wadą projektu jest sposób rozwiązania przestrzeni komunikacyjno-rekreacyjnych w blokach dydaktycznych w postaci szerokich, ale jednocześnie długich i monotonnych dwustronnie obudowanych korytarzy. Wątpliwości budzi odległość pomiędzy 3-kondygnacyjnymi blokami dydaktycznymi, które szczególnie w od strony południowej nie będą pozwalały na odpowiednie doświetlenie pomieszczeń na parterze. Niezrozumiała jest aranżacja rotundy przy wejściu głównym, która nie przystaje do zadanej funkcji. Zaproponowane zadaszenia sali sportowych wydają się przypadkowe, wymuszone dążeniem do upodobnienia wszystkich brył związanych pasażem. Zaproponowany sposób rozwiązania etapowania zespołu basenowego, w małym stopniu uwzględnia wygląd zespołu sportowego przed realizacją 2 etapu. Umieszczenie wszystkich przebieralni na kondygnacji poniżej poziomu sal, jest rozwiązaniem niekorzystnym, utrudniającym funkcjonowanie zespołu. Północna elewacja jest zlokalizowana za blisko granicy działki.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl