Temat: Konkurs na opracowanie przebudowy Miejskiego Stadionu Sportowego "Cracovia" w Krakowie
Lokalizacja: Kraków
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-12-06
Organizator: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa

<<< powrót

I nagroda

 • ESTUDIO LAMELA Spółka z o. o.
 • ESTUDIO LAMELA S.L.
 • SENER Sp. z o.o.
 • SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A.

Opinia Sądu Konkursowego
I nagroda za:
Wartości urbanistyczne:
Wpisanie nowego stadionu wraz z halą sportową w sytuację narożnika Błoń Krakowskich zaoewnia bardzo dobre relacje przestrzenne z sąsiadami (Hotel Cracovia, Muzeum Narodowe)
Dwa place po długiej osi stadionu w bezkolizyjny sposób rozładowują widzów i są dodatkową atrakcją obiektu

Wartości architektoniczne:
Architektura obiektu, niezwykle prosta, a za razem bardzo współczesna jest atutem tej pracy.
Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe pozwoliły sędziom konkursowym uznać ją za najlepsze rozwiązanie konkursu.
Dodatkowym walorem pracy jet jej ekonomiczna przewaga bad pozostałymi pracami konkursowymi. Godnym podkreślenia jest ciekawa propozycja rozwiązania oświetlenia boiska.

Zalecenia:
W dalszych fazach opracowania projekt należy szczegółowo dostosowywać do aktualnych wytycznych UEFA dla stadionów w kategorii 3 oraz wytycznych programu funkcjonalno-użytkowego.

II nagroda

 • Biuro Studiów i Projektów Architekt Barbara Średniawa

II nagroda za:
- Interesującą formę zadaszenia stadionu przepływająca od trybuny głównej po przeciwległą niska strefę komercyjną przy al. Focha
- Prawidłowe rozwiązania funkcjonalne obiektu stadionu i hali sportowej jako jednego zespołu
- Przyjęte rozwiązania komunikacji zewnętrznej, w pełni uwzględniające potrzeby różnych grub uczestników widowiska

III nagroda

 • IMB Asymetria

Opinia Sądu Konkursowego
III nagroda za:
- udaną próbę ujęcia całego zespołu jedną formą opadającego dachu;
- silne uformowanie strefy wejściowej dające możliwości aktywizacji placu jako przestrzeni miejskiej;
- ciekawe rozwiązanie elewacji północnej harmonijnie kontynuującej zabudowę al. Focha

Wyróżnienie

 • Twardowski Wokan Studio Projektowe

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie za śmiałe i nowatorskie rozwiązania przekrycia dachowego nad trybunami, zarówno za formę jak i materiał.

Wyróżnienie

 • Atelier Dormus
 • 2A Pracownia Projektowa
 • Atrium Pracownia Architektoniczna
 • Igor Pacanowski - Pracownia Projektowa

Opinia Sądu Konkursowego
Wyróżnienie za konsekwentne i klarowne rozwiązania funkcjonalne powiązane z kształtowaniem formy architektonicznej.

projekt konkursowy

 • Grupa Projektowa Claudio Nardi, Leonardo Maria Proli
 • AD Artis Emerla, Jagiełłowicz, Wojda sp.j.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl