Temat: Konkurs jednoetapowy na opracowanie Koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na budowę Parku Rady Europy - Centrum Kultury w Gdyni
Lokalizacja: Gdynia
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-11-29
Organizator:

<<< powrót

I nagroda

  • Fiszer Atelier 41

UZASADNIENIE:
Zdaniem Sądu Konkursowego projektowany zespół wpisuje się harmonijnie w nadmorski krajobraz. Plac przed Centrum Kultury ma czytelnie zdefiniowane granice, włączające do jego układu także istniejący Teatr Muzyczny i Muzeum Miasta Gdyni – co jest bezsprzecznym walorem pracy. Koncepcja posiada wysokie walory architektoniczne, z architekturą kształtowaną rzeźbiarsko i nawiązującą do bryły Teatru Muzycznego. Forma przestrzenna wszystkich tworzących zespół jest atrakcyjna. Czytelne powiązanie z głównymi ciągami przestrzennymi śródmieścia jest również zaletą pracy. Koncepcja daje możliwość organizacji dużych, otwartych imprez i koncertów w zachodniej części placu.
Galeria posiada interesujący układ pomieszczeń stwarza możliwość aranżacji wystaw oraz organizowania konferencji. Pomieszczenia pozostałe: administracja, socjalne, szkolenia, kawiarnia, usługi, magazyny utrzymują samodzielność.
Biblioteka kreuje atrakcyjną przestrzeń czytelni (właśnie ta przestrzeń jest wizytówką biblioteki i to ona przyciąga użytkowników). Wprowadzono dwie wysokości kondygnacji: niższe dla pomieszczeń pomocniczych i administracyjnych, a także czytelni specjalistycznej i pracowni komputerowej oraz wyższe - o podwójnej wysokości dla pomieszczeń ogólnodostępnych, jak czytelnie w pozostałej części. Rozmieszczenie funkcji i jej układ przestrzenny, jak również możliwość dokonywania zmian wskazuje na prawidłowe rozumienie, jaka jest i jak powinna działać w społecznym kontekście nowoczesna biblioteka - mediateka.
Teatr rozwiązuje prawidłowo widownię i strefę dla publiczności co zapewnia wygodne ich użytkowanie. Część teatralna od strony zaplecza i technologii teatru jest również rozwiązana prawidłowo zgodnie z ogólnymi zasadami rozmieszczenia pomieszczeń tej strefy.
Praca stanowi merytoryczną całość, nie mniej pozwala na etapowanie inwestycji prezentuje bardzo dobrą funkcjonalność i czytelność rozwiązań. Będzie stanowić bardzo dobrą podstawę dla wykonania projektu wykonawczego Centrum Kultury w Gdyni.

II nagroda

  • Studio Architektoniczne KWADRAT sp. z o.o.

UZASADNIENIE SĄDU KONKURSOWEGO:
Zdaniem Sądu Konkursowego praca konkursowa nawiązuje do niezrealizowanej koncepcji S. Filipkowskiego poprzez stworzenie kwartału ścisłej zabudowy, zawierającego obiekty Centrum wzdłuż ul. Borchardta.

Zespół został harmonijnie wpisany w nadmorski krajobraz Gdyni. Projekt przedstawia szereg widoków panoramicznych ukazujących jego relacje krajobrazowo przestrzenne m. in. z Sea Towers i panoramą Miasta. Walory architektoniczne Centrum są wysokie – architektura kształtowana jest w sposób wyważony i harmonijny, podporządkowany dominancie zabytkowego żaglowca, którego umieszczenie w niewielkim sztucznym zbiorniku wodnym o nieregularnym kształcie jest jednak wysoce kontrowersyjne a warunki konkursu nie przewidywały tego rodzaju wzbogacenia programu placu. Projekt jest czytelnie powiązany ze wszystkimi ważnymi ciągami śródmieścia, a w tym również z ul Armii Krajowej, ul. Zygmuntowską i – co bardzo istotne z Nabrzeżem Prezydenta. Centrum zostało dobrze wpisane w układ przestrzenny zabudowy śródmieścia zarówno pod względem skali jak i charakteru zabudowy. W całej koncepcji podkreślono w sposób bardzo wyraźny morską funkcję i symbolikę Centrum.
Plac nadmorski w formie zielonego skweru stanowi główny element kompozycyjny zespołu.

Galeria w pełni spełnia funkcję konferencyjno - wystawienniczą, pomieszczenia wystawowe umożliwiają ekspozycję i aranżację różnorodnych gabarytowo eksponatów. W obiekcie przewidziano wszechstronną obsługę użytkowników, w tym zakresie gastronomii.

Bibliotekę usytuowano między teatrem a galerią na czterech poziomach. Zaproponowano spokojną formę bryły z otwarciami na zatokę. Przyjęto prawidłowy charakter podziału na strefy funkcjonalne. Doświetlenie światłem górnym jest właściwe dla biblioteki.

Teatr zakłada czytelne strefowanie funkcji w części przewidzianej dla publiczności i w części zaplecza scenicznego. Obie sale pokazane są w tradycyjnych jednokierunkowych relacjach widowni do sceny i w tradycyjnych rozwiązaniach prosceniowych.

III nagroda

  • Przedsiębiorstwo Projektowo - Wdrożeniowe FORT

projekt konkursowy

  • A5architekci Sp. z o.o.
  • archi5 SARL
  • IOSIS Polska Sp. z o.o.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl