Temat:
Lokalizacja:
Rozstrzygnięcie konkursu:
Organizator:

<<< powrót

Grande Prix

arch. HIROYUKI MAE - Warszawa

Przyznano pracy, która pokazuje jak zmieniać, poprawiać, ulepszać tkankę zabudowy czynszowej a jednak nie wyburzać i nie niszczyć. Rewitalizacja to odpowiedź na nowe wymagania w starych „kulturalnie poprawionych” strukturach i tak właśnie czyni ta praca. Metodycznie bonifikuje zastane przestrzenie, poprawia ich kształt i jakość, uwzględnia mieszkańców i związki społeczne, które tam istnieją. Rewitalizacja to działanie na żywym organizmie i ten fakt akcentuje praca. Nowa architektura proponowana przy ul. Obrońców Stalingradu jest w swoim wyrazie problematyczna, również problematyczny jest schematyzm rozwiązań przestrzennych na najwyższych kondygnacjach budynków.

Nagroda

Krzysztof Szczepański – Gdańsk
Mikołaj Stech - Gdańsk


Nagrodę przyznano za propozycję daleko idącej ingerencji w istniejącą strukturę kwartałów wraz z próbą waloryzowania i zachowania elementów cennej zabudowy historycznej (aż do potraktowania ich jako „eksponatów muzealnych włącznie.)
Zaproponowana forma zabudowy wskazuje z jednej strony na konieczność właściwego rozpatrywania problemu przestrzeni wewnętrznej kwartałów jak i z drugiej strony na konieczność wykonywania indywidualnych studiów pod kątem funkcji i formy zagospodarowania. Zaproponowana wersja zagospodarowania wnętrza kwartałów jest kontrowersyjna.

Wyróżnienie honorowe

  • Piotr Gradziński

Wyróżnienie honorowe przyznano za propozycję integracji nowej tkanki architektonicznej z zachowanymi wartościami historycznymi i architektonicznymi.

Wyróżnienie honorowe

  • Barbara Marchwicka, Justyna Skotarczak

Wyróżnienie honorowe przyznano za zastosowanie w zabudowie śródmiejskiej idei, metod i technik architektury krajobrazu, z uwzględnieniem elementów jednolitości i różnorodności.

Wyróżnienie honorowe

Anna Ryplewska - Szczecin

Wyróżnienie honorowe przyznano za zwrócenie uwagi na potencjał (społeczny i przestrzenny) drzemiący wewnątrz kwartałów zabudowy śródmiejskiej, za wyeksponowanie roli mieszkańców w procesie rewitalizacji.

Projekt konkursowy

arch. Tomasz Sachanowicz

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl