Temat: Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu aquaparku z pływalnią wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Jana Pawła II w Suwałkach
Lokalizacja: Suwałki
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-10-01
Organizator: Miasto Suwałki

<<< powrót

I nagroda

  • Restudio Architektury

Nagrodę przyznano za: twórcze pogodzenie własnej wizji kreowanej przestrzeni z wymogami stawianymi przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta. Wysoko oceniono powściągliwą, lecz nie nudną kreację architektoniczną. Projekt oferuje kameralną, charakterystyczną dla Suwałk, skalę obiektu. Proponowane rozwiązania optymalizować mają koszty realizacji i utrzymania obiektu.

II nagroda

  • KIPP Projekt Sp. z o.o.

Nagrodę przyznano za: zdyscyplinowanie układu przestrzennego opartego o kreowany plac publiczny maksymalnie uwolniony od ruchu kołowego. Interesująca jest propozycja przenikających się wielopoziomowych, użytkowych przestrzeni wewnętrznych, bardzo atrakcyjnych dla użytkowników obiektu. Poprzez zastosowanie właściwych materiałów i prostych form nawiązano do architektury istniejących budynków pokoszarowych.

III nagroda

  • Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa

Nagrodę przyznano za: propozycję zlokalizowania ruchu kołowego i parkingów po obwodzie zespołu od strony ulic z uwolnieniem centralnego placu dla ruchu pieszego. Wartościowa i inspirująca jest twórcza dyskusja autorów z rozstrzygnięciami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl