Temat: Konkurs na koncepcję architektoniczną hali sportowej w Legionowie
Lokalizacja: Legionowo
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-09-24
Organizator: Gmina Miejska Legionowo, współpraca SARP O/Warszawa

<<< powrót

I nagroda

Uzasadnienie Jury:
Przedstawiona koncepcja hali nr 009 jest według członków sądu konkursowego, reprezentujących zamawiającego najlepiej spełniającą wymagania stawiane temu obiektowi, wynikające z oczekiwań mieszkańców.
Hala w koncepcji nr 9 ma proste, opływowe kształty, które są w tym przypadku niezaprzeczalnym walorem. Projektanci nie starali się podążać za obecnie obowiązującymi trendami w architekturze, dzięki czemu, obiekt będzie miał szanse być uniwersalny i ponadczasowy przez wiele lat. Jednocześnie w swoim odbiorze, będzie on łatwo identyfikowalny z pełnią funkcją.
Dzięki swej transparentności doskonale wpisuje się w teren i okolice Stadionu Miejskiego. W rejonie Przystanku i Ludwisina, oprócz obiektów o charakterze sakralnym brak jest innych budowli, do których hala mogła by odnosić się architektonicznie.
Doskonałe wręcz wydaje się wpisanie budynku hali w istniejącą siatkę ulic. Zaproponowany układ polegający na usytuowaniu głównego wejścia hali od strony narożnika Sobieskiego/Chrobrego w ocenie członków komisji jest najlepszym z możliwych. Jednocześnie wejście serwisowe, parking dla autokarów i wejście do hotelu usytuowano od ul. Ostrobramskiej, która doskonale pełnić będzie funkcje uzupełniające w zakresie komunikacji.
Zaproponowane usytuowanie hali wykorzystuje również koncepcję umiejscowienia parkingów wzdłuż ulic Sobieskiego i Parkowej, dzięki czemu nie wymaga likwidacja III boiska (treningowego), co proponowano w innych projektach.
Wnętrze hali wydaje się w ocenie członków sądu konkursowego, praktyczne i funkcjonalne. Zarówno ułożenie trybun, jak i szatni jest właściwe z punktu widzenia prowadzonych rozgrywek, treningów, jak i planowych w tym obiekcie innych imprez o charakterze niesportowym.
Na szczególne podkreślenie zasługuje pomysł umiejscowienia baru, które umożliwia bezpośrednią obserwacje rozgrywek. Członkowie komisji zaakceptowali również rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z sal: fitness i siłowni nie tylko dla zawodników biorących udział w rozgrywkach, ale również osobom z zewnątrz (komercyjne wykorzystanie obiektu).
Ostatnim walorem na który zwrócili uwagę członkowie sądu konkursowego jest fakt racjonalnego wykorzystania przestrzeni hali, w tym uniknięcia zbędnych przestrzeni, które przez 99% czasu użytkowania obiektu stoją puste.


Sędziowie konkursowi Stowarzyszenia Architektów Polskich uczestniczący w przewodzie konkursowym zajęli stanowisko odrębne zgłaszając w stosunku do pracy Nr 009 następujące zastrzeżenia:
1. Nieprawidłowo rozwiązane zapełnianie widowni.
2. Nieprawidłowy podział na 2 części zespołu szatni zawodników i brak dostępu do części szatni z hallu wejściowego dla zawodników.
3. Wyizolowanie na piętrze (siłownia!) zespołu odnowy od „zaplecza sportowego” - szatniowego.
4. Wątpliwy „wyraz architektoniczny” obiektu – tak przestrzennie, jak i materiałowo zarówno w odniesieniu do funkcji, jak krajobrazu Legionowa.
5. Powierzchnia zespołu hali w opisie została zaniżona o ponad 20% w stosunku do rysunku projektu, co może pociągać za sobą zaniżoną kalkulację kosztów.

II nagroda

  • Pracownia Projektowa Janusz Pachowski - PPiP

Nagroda przyznana za:
- wysokie walory architektoniczne obiektu,
- atrakcyjne, kulturalne, wrażliwe operowanie przestrzenią - bryłą, kolorem, materiałem i otoczeniem,
- atrakcyjne przestrzennie ukształtowanie holu wejściowego.

Wątpliwości budzą „drugorzędne niedociągnięcia funkcjonalne.

III nagroda


Nagroda przyznana za:
- wysokie walory funkcjonalne, przestrzenne, materiałowe i kolorystyczne obiektu,
- „otwarty charakter” architektury umożliwiający przekształcenia, modyfikacje, rozbudowę, zarówno trakcie eksploatacji, jak stadium projektu bez uszczerbku (a być może z zyskami) dla bryły.

Wątpliwości budzi oddalenie zespołu odnowy od „zaplecza zawodników”

wyróżnienie honorowe

  • Firma Projektowa "AKCENT" sp. z o.o.

Wyróżnienie przyznane za:
- klarowny, czytelny, poprawny wewnętrzny układ funkcjonalno – przestrzenny obiektu,
- twórcze powiązanie obiektu z zespołem stadionu,
- pomysł „lekkiego” przekrycia zespołu małych boisk wzdłuż przeciwstoku trybuny głównej stadionu.

Wydaje się, że dynamiczna, potężna forma dachu hali przerasta (nadmiernie) skalą otoczenie.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl