Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji Zagospodarowania funkcjonalno - przestrzennego Ronda Mogilskiego wraz z jego otoczeniem w Krakowie
Lokalizacja: Kraków
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-11-23
Organizator:

<<< powrót

I wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za:
• Silną w strukturze miasta propozycję czytelnego, wielkoprzestrzennego założenia parawanowej zabudowy podkreślającej kierunek północ – południe;
• Próbę tworzenia nowej przestrzeni publicznej, przy równoczesnym zmniejszeniu uciążliwości arterii komunikacyjnej;
• Wykreowanie na zamknięciu osi ul. Lubicz atrakcyjnego zespołu przestrzennego: schodów, placu i dominanty. Stanowi on rozpoznawalną przestrzeń publiczną, podkreślającą rangę miejsca w skali miasta i przedpole realizowanej opery.
Ujemną stroną pracy jest:
• Agresywne i przeskalowane założenie inżynierskie zaproponowane dla pieszej przestrzeni publicznej
• Skala założenia przy rondzie Mogilskim

II wyróżnienie

Wyróżnienie przyznano za:
• Próbę budowania spójnej struktury funkcjonalno-przestrzennej w tkance miejskiej o zróżnicowanej skali i programie użytkowym;
• Czytelność układu urbanistycznego podkreśloną dwoma silnymi kompozycyjnie elementy;
• Za kształtowanie wnętrz urbanistycznych w ludzkiej skali założonych na miejskim trakcie w osi północ – południe;
• Za stworzenie wschodniej pierzei al. Powstania Warszawskiego;
Ujemną stroną pracy jest:
• Ignorowanie zastanych wartości przyrodniczych i kulturowych (pominięcie istniejących fortów i zniszczenie historycznej tkanki ogrodu botanicznego);
• Nieprzekonywująca skala i niesatysfakcjonująca architektura obiektu w strefie ronda Mogilskiego.

III wyróżnienie

  • Atelier Loegler

Wyróżnienie przyznano za:
• Czytelne, sekwencyjne strefowanie w skali urbanistycznej struktury zespołów zabudowy wzdłuż al. Powstania Warszawskiego;
• Próbę wyznaczenia dominanty dla zamknięcia osi kompozycyjnych w rejonie ronda Mogilskiego;
• Poszukiwanie kompozycyjnego i funkcjonalnego powiązania ogrodu botanicznego z wielofunkcyjnym zespołem od strony wschodniej;
Ujemną stroną pracy jest:
• Zaproponowana w schematach oś północ - południe nie znajduje odzwierciedlenia w rozwiązaniach projektowych;
• Nadmierny program wprowadzony do wnętrza ronda Mogilskiego wygeneruje poważne problemy komunikacyjne;
• Nieudane propozycje przestrzenne w strefie ronda Grzegórzeckiego

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl