Temat: Konkurs na opracowanie koncepcji przestrzennego zagospodarowania Placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej
Lokalizacja: Bielsko-Biała
Rozstrzygnięcie konkursu: 2007-09-07
Organizator: Gmina Bielsko-Biała

<<< powrót

I nagroda

  • ARCHINES Stanisław Nestrypke

Uzasadnienie Jury.Praca najpełniej odpowiada na warunki konkursu zarówno w części urbanistycznej jak i architektonicznej. Przyjęte rozwiązanie zagospodarowania placu w sposób harmonijny wiążą funkcje zewnętrzne i pozwalają w sposób dowolny aranżować płytę placu w zależności od organizowanych tutaj imprez ( koncerty, kiermasze, targi etc. ) Plac będzie tłem dla organizowanych na nim imprez. Wprowadzenie zieleni wysokiej wzdłuż pierzei wschodniej i zachodniej zdaniem jury jest wystarczające. Lokalizacja pompy wodnej w centralnej części placu jest zgodna z historycznym układem.
Atutem pracy jest jej elegancja i oszczędne użycie naturalnych materiałów wykończeniowych. Elementy małej architektury zaproponowano we właściwej skali opracowywanego placu. Sposób zagospodarowania , rozmieszczenie ogródków i ławek nie konkuruje z otoczeniem, lecz we właściwy sposób wpisuje się w kontekst historyczny.
Wyważone akcentowanie detalem, elegancja i umiar, oraz relacje przestrzenne, właściwa ekspozycja kamienic przyrynkowych zdaniem jurorów we właściwy sposób kształtują tożsamość miejsca.

Zalecenia pokonkursowe do pracy nagrodzonej:
1. Inwestor po przeprowadzeniu badań gruntowych i analizie ekonomicznej podejmie decyzję o budowie parkingu w dwóch poziomach. Zdaniem Sądu konkursowego miejsce w którym zdecydowano się na budowę parkingu powinno w sposób maksymalny zostać wykorzystane.
2. Autorzy pracy przeanalizują możliwość zjazdu na parking po działce własnej Inwestora – Gminy Bielsko-Biała.
3. Sąd konkursowy proponuje przeanalizować wykonanie oczka wodnego wokół pompy analogicznego jak w narożnikach placu przy zejściach do parkingu.

II nagroda

  • Gronner & Rączka Architekci Sp. J.

Uzasadnienie Jury. Praca w części urbanistycznej i architektonicznej odpowiada w pełni warunkom konkursu. Jest ona zbliżona do pracy nagrodzonej. Czytelny układ płyty placu i podziału na strefy funkcjonalne.
Pewien niepokój budzi lokalizacja betonowych podświetlonych pylonów na placu dzielących funkcje. Ograniczają one możliwości swobodnej aranżacji placu przy organizacji imprez masowych. Będą one zdaniem jury kontrowersyjnym elementem przestrzennym w okresie jesienno-zimowym kiedy z placu znikną ogródki letnie. Znacznie lepiej gdyby pylony były jednocześnie lampami oświetlającymi plac – wykonane ze szkła. Dyspozycja zieleni – szpalery drzew wzdłuż pierzei wschodniej i zachodniej – dobra, natomiast zieleń niska – trawniki, aczkolwiek użyte bardzo oszczędnie również ograniczają możliwości aranżacyjne placu. Lokalizacja pompy wodnej interesująca i prawidłowa.
Atutem pracy jest trafne użycie naturalnych materiałów wykończeniowych posadzki placu, jej geometryczny podział wydaje się być zbyt sztywny w rysunku. zjazd do parkingu urządzono w ramach działek Inwestora – Gminy Bielsko-Biała.

III nagroda

  • Studio EL Pracownia Projektowo-Realizacyjna

Uzasadnienie Jury. Praca w części urbanistycznej i architektonicznej odpowiada w pełni warunkom konkursu. Czytelny podział płyty placu na dwie strefy co ogranicza możliwości aranżacyjne placu. Wschodnia część została przeznaczona na strefę wypoczynkową, zdaniem jury niepotrzebną na placu tego typu jak Plac Wojska Polskiego - placu w centrum miasta. Największy niepokój budzi jednak użycie materiał wykończeniowego posadzki placu – drewna na tak dużym obszarze. Zdaniem Sądu takie kształtowanie placu byłoby dobre np. w miasteczku studenckim które są użytkowane przez grupę młodych ludzi w podobnym wieku, lub na nowo powstającym osiedlu.
Atutem pracy jest lokalizacja i bardzo interesujące ukształtowanie studni – fontanny w południowo-wschodnim narożniku placu oraz kształtowanie zieleni wysokiej i niskiej. Uwagę zwrócił również sposób zaakcentowania „historycznego połączenia” ul. Cyniarskiej z ulicą Ratuszową.

RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: ronet@ronet.pl, poczta@ronet.pl