Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-03-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Szczecin  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru Międzyodrza, w tym terenu Łasztowni w Szczecinie


Zamawiający:
Gmina Miasto Szczecin, ul. pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 914 245 102, faks 914 245 104, e-mail bzp@um.szczecin.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.um.szczecin.pl

Kryteria oceny prac konkursowych:
1. Nowatorskie ujęcie wizji rozwoju obszaru - 20
2. Czytelność i trafność przyjętej idei funkcjonowania obszaru - 20
3. Logika i spójność podjętych decyzji - 20
4. Jakość estetyczna i użytkowa koncepcji - 20
5. Uwzględnienie i twórcze rozwinięcie idei Marki Miasta Szczecin Floatnig Garden 2050 - 20

Terminy:
2017-03-27 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-09-20 Termin składania prac konkursowych

Nagrody:
I NAGRODA – 150 000,00 zł
II NAGRODA – 75 000,00 zł
III NAGRODA – 50 000,00 zł
do 6 WYRÓŻNIEŃ po 25 000,00 zł

  • 2017-03-27 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Stalowa Wola  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania i rewitalizacji Placu Piłsudskiego w Stalowej Woli


Zamawiający:
Gmina Stalowa Wola reprezentowana przez Pana Lucjusza Nadbereżnego –
Prezydenta Miasta Stalowej Woli, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola,
tel. 15 643 34 48

Terminy:
2017-03-27 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-05-16 Składanie prac Konkursowych
2017-05-19 Ogłoszenie rozstrzygnięcia Konkursu

Nagrody:
I Nagroda – zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem będzie opracowanie dokumentacji projektowej wg zwycięskiej koncepcji,
II Nagroda – 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za zajęcie II-go miejsca,
III Nagroda – 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za zajęcie III-go miejsca.
Organizator przewiduje także możliwość przyznania dwóch nagród pieniężnych za wyróżnienia prac konkursowych w zakresie opracowania fakultatywnych elementów prac konkursowych w kwocie 5 000 zł (pięć tysięcy złotych) każda.

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1205-14042

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl