Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2018-05-21 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Grudziądz  
Konkurs na opracowanie koncepcji architektoczno-urbanistycznej zagospodarowania Spichrzy Grudziądzkich wraz z fragmentem ul. Spichrzowej i Alei Królowej Jadwigi

Zamawiający:
Gmina Miasta Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz
Sekretarz konkursu: Joanna Wilamowska, tel.+484510296, e-mail: konkurs.spichrze@um.grudziadz.pl

Terminy:
2018-05-21 Składanie wniosków na dopuszczenie do udziału w konkursie
2018-08-14 Składanie prac konkursowych
2018-08-28 Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria oceny prac konkursowych:
a) prawidłowość rozwiązań przestrzennych i funkcjonalno-programowych z przestrzeniami sąsiadującymi miasta (walory rozwiązań w skali urbanistycznej) w uwzględnieniu ich możliwości realizacyjnych - 33%
b) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowych zagospodarowania obiektów na obszarze objętym konkursem, (walory rozwiązań w skali architektoniczno-urbanistycznej) - 33%
c) atrakcyjność i realność proponowanych rozwiązań urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych wybranych obiektów założenia, rysunki - 34%

Nagrody:
I nagroda
- kwota pieniężna w wysokości 25 00 zł brutto
- w tym przeniesienie na Organizatora z chwilą zatwierdzenia wyników konkursu przez Kierownika Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej oraz prawo do wykorzystania w w dalszych pracach
II nagroda
- kwota pieniężna w wysokości 20 00 zł brutto
- kwota pieniężna w wysokości 10 00 zł brutto

Regulamin konkursu oraz załączniki:
http://bip.grudziadz.pl/unzip/16473.dhtml

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl