Archicad

Aktualne konkursy:

Strony:
  • 2017-06-29 - Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Włocławek  
Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Centrum Rewitalizacji we Włocławku

Zamawiający:
Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

Prace konkursowe oceniane będą według następującej hierarchii kryteriów oceny:
1) Jakość rozwiązań architektonicznych przestrzennych 20%
2) Jakość rozwiązań funkcjonalnych 20%
3) Walory eksploatacyjne, ekonomika rozwiązań 20%
4) Nowatorstwo i oryginalność przyjętych rozwiązań autorskich 20%
5) Relacja do kontekstu przestrzennego 20%

Nagrody:
I nagroda
nagroda pieniężna w wysokości 15 000 zł, zaproszenie autora najlepszej pracy konkursowej do negocjacji, w trybie zamówienia z wolnej ręki,
II Nagroda wynosi 10 000 zł
Wyróżnienie wynosi 5 000 zł

Terminy:
2017-06-29 Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
2017-09-07 Termin złożenia prac konkursowych
2017-09-20 Ogłoszenie wyników konkursu

http://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/opracowanie-koncepcji-programowo-przestrzennej-rozbudowy-przebudowy-budynku-i-zmiany-sposobu-uzytkowania-na-centrum-rewitalizacji-we-wloclawku-przy-ul-3-maja-18-w-ramach-projektu-pn/

Strony:
RONET - Zbigniew Filipek Biuro: 32-020 Wieliczka, ul. Zacisze 16, NIP: 677-133-92-83,
Konto bankowe: BANK PEKAO SA 03 1240 1431 1111 0010 2980 4734, tel: 608 835 030,
e-mail: biuro.ronet@wp.pl, ronet@ronet.pl